Czas Świętego Miłosierdzia - część ostatnia

Czas Świętego Miłosierdzia - część ostatnia


 

Jednym z najpiękniejszych motywów w ikonografii chrześcijańskiej jest Maryja Matka Miłosierdzia (lub miłosierna – tutaj w gruncie rzeczy nie ma gdyż jej miłosierdzie jest pochodne od urodzonego przez Nią Miłosierdzia), otulająca swym płaszczem chroniących się u jej stóp wiernych. Często, gęsto jest to konkretny zakon, naród lub rodzina. Ale miłosierdzie jest otwarte na wszystkich.

I to jest obraz jaki kreśli na końcu bulli  właśnie ten obraz:

Myśl moja biegnie teraz do Matki Miłosierdzia. Słodycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga. Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem. Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego miłości.

Czym jest Rok Miłosierdzia? Odpowiedź na to pytanie najlepiej kreśli ten akapit bulli i obraz Matki Miłosierdzia. Jest czasem i miejscem schronienia się pod płaszczem miłosierdzia. Tym miejscem powinien być Kościół. Papież mówi wprost: jesteśmy powołani do głoszenia miłosierdzia. I wskazuje konkretne możliwości, kłopot z ich przyjęciem jest niestety prozaiczny – są ona stare jak nauka Zbawiciela: post modlitwa i jałmużna.

Ale właśnie, że prozaiczność owych – niewątpliwie najskuteczniejszych metod – wymaga niekiedy jednak nadzwyczajnych sposobów, i takim sposobem jest ów Rok Święty. Wskazany jest konkretny czas i miejsce, co dla zabieganych ludzi jest doskonałym sposobem uprzytomnienia sobie wagi problemu. Mówi się, że żyjemy w czasach nie tyle słowa co obrazu, zatem Ojciec Święty dokonał wizualizacji i materializacji jednego z najważniejszych przesłań swego pontyfikatu. Rok Miłosierdzia nie jest tylko chwilowym działanie, eventem – jak się modnie nazywa jednorazowe wydarzenia. Jest obrazem tego co daje Boża Siła, Boża Sprawiedliwość, Boże Królowanie. Jest obrazem Miłosierdzia.